Usługi radcy prawnego

Radca prawny Poznań to propozycja dla wszystkich tych osób, które potrzebowałyby pomocy w sprawach natury prawnej. Nie trzeba nikomu specjalnie tłumaczyć, że ludzie mają różne kłopoty i czasami muszą po prostu skorzystać z pomocy fachowców, bo w przeciwnym razie nie da się wyjść z niektórych opresji. Radca prawny Poznań to oferta adresowana przede wszystkim do klientów ze stolicy Wielkopolski i okolic miasta, ale nie ma przecież najmniejszych problemów ze znalezieniem takiego profesjonalisty w każdym innym zakątku kraju. Póki co przecież prawników na naszym rynku nie brakuje i w związku z tym wszyscy pragnący uzyskać określoną pomoc prawną mają na to realne szanse. Raca prawny Poznań to tylko taka przykładowa propozycja.

Skoro już został wywołany temat radcy prawnego, zatrzymajmy się przy tej kwestii, żeby nieco ją zgłębić. Otóż, warto wiedzieć, że ten zawód prawniczy już jakiś czas temu został zrównany pod względem kompetencji z zawodem adwokata. Tym samym więc, nie ma różnicy, czy przed sądem będzie nas reprezentował adwokat, czy radca prawny. No, chyba że w grę wchodzą sprawy karne lub karnoskarbowe.

W takich okolicznościach konieczne jest wynajęcie tylko i wyłącznie adwokata. W każdym innym przypadku nie ma to znaczenia.
Wyjaśnijmy teraz, na czym polega zawód radcy prawnego. Najogólniej rzecz biorąc, można powiedzieć, że na świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy. Faktycznie brak jest ograniczeń jeśli chodzi o podmioty, na rzecz których radca prawny może świadczyć pomoc prawną.

A kto w ogóle może zostać radcą prawnym? To proste, każdy, kto tylko ukończył magisterskie studia prawnicze w Polsce lub równoważne studia zagraniczne, które zostały w naszym kraju uznane. Poza tym taka osoba musi korzystać z pełni praw publicznych. Do tego dochodzą jeszcze inne kwestie, takie jak: pełna zdolność do czynności prawnych oraz odbyta aplikacja radcowska zakończona złożeniem egzaminu radcowskiego. Z odbywania aplikacji oraz ze zdawania egzaminu radcowskiego są zwolnione osoby, które posiadają tytuł naukowy profesora lub doktora habilitowanego w dziedzinie prawa.

I na koniec jeszcze o tym, na jakich warunkach pracuje radca prawny. Otóż, może on wykonywać swoje obowiązki w ramach stosunku pracy, na podstawie umowy cywilnoprawnej, w kancelarii radcy prawnego oraz w spółkach cywilnych i spółkach prawa handlowego.
Jeszcze jakiś czas temu radcy byli powszechnie zatrudniani na etatach w wielu przedsiębiorstwach, natomiast w obecnej dobie w takich miejscach raczej pracują na umowach o dzieło czy zleceniach.